Snel een hypotheek afsluiten met Novilla

Hoe kun je een te hoge WOZ-waarde verlagen?

×
Ga terug naar het overzicht
Hoe kun je een te hoge WOZ-waarde verlagen

Hoe kun je een te hoge WOZ-waarde verlagen?

De WOZ-waarde is de geschatte waarde van je woning op 1 januari van het jaar waarin de waarde wordt vastgesteld. Deze waarde wordt door de gemeente bepaald en wordt gebruikt voor het berekenen van je onroerendezaakbelasting (OZB). Als de WOZ-waarde te hoog is, kan dit leiden tot een hogere OZB-aanslag. Gelukkig is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde om je WOZ-waarde te verlagen. In dit blogbericht leg ik uit hoe je dit kunt doen.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van een woning op 1 januari van het jaar waarin de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen.

De WOZ-waarde wordt bepaald door een taxateur van de gemeente. De taxateur kijkt naar een aantal factoren om de waarde van een woning te bepalen, zoals:

  • De ligging van de woning;
  • De grootte van de woning;
  • De bouwkundige staat van de woning;
  • De voorzieningen in de woning.

Als je bezwaar wordt gegrond verklaard, wordt de WOZ-waarde verlaagd en betaal je minder OZB.

Hoe weet je of je WOZ-waarde te hoog is?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door een taxateur. Deze taxateur vergelijkt je woning met vergelijkbare woningen in de buurt. Als je denkt dat je WOZ-waarde te hoog is, kun je de waarde van vergelijkbare woningen opvragen via het WOZ-waardeloket.

Taxatieverslag opvragen gemeente

Je kunt ook een taxatieverslag van je eigen woning opvragen bij de gemeente. In dit verslag staat hoe de taxateur tot zijn waardebepaling is gekomen. Als je het niet eens bent met de taxateur, kun je dit gebruiken als argument voor je bezwaar.

Welke stappen kun je ondernemen om je WOZ- te verlagen?

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde van je woning, dan kun je bezwaar maken. Je hebt hiervoor 6 weken de tijd vanaf de dag dat je de beschikking over de WOZ-waarde hebt ontvangen. Je kunt bezwaar maken door een brief te sturen naar de gemeente.

Tip 1: Taxatieverslag opvragen

Door met je DigiD in te loggen bij Mijn Overheid kun je het taxatieverslag van de gemeente inzien. In dit taxatieverslag kun je zien op basis van welke referentiewoningen de WOZ-waarde is vastgesteld. De referentiewoningen zijn veelal bekende woningen uit jouw buurt of woonplaats. Als woningeigenaar kun je inschatten of deze woningen daadwerkelijk wel goed vergelijkbaar zijn. In dit taxatieverslag staat ook welke op- en/of aanbouwen er gebruikt zijn om tot de WOZ-waarde te komen. Als woningeigenaar weet jij of de betreffende berging of overkapping wel bestaat. Dus wanneer je het niet eens bent met de WOZ-waarde kun je de onderdelen uit dit taxatieverslag als argumenten aanvoeren in je bezwaar.

Tip 2: Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde

In je brief moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Je kunt hierbij gebruikmaken van de volgende argumenten:

  • De WOZ-waarde is hoger dan de koopsom van je woning;
  • Verzamel informatie over vergelijkbare woningen in de buurt;
  • Maak een fotoreportage van de gebreken of het achterstallig onderhoud aan je woning;
  • De woning heeft minder voorzieningen dan de taxateur heeft geschat;
  • Leg een bewijsstuk aan van een verbouwing of een bestemmingsplanwijziging die de waarde van je woning heeft beïnvloed;
  • Vraag een taxatierapport aan van je eigen woning. Dit rapport kun je gebruiken als onderbouwing voor je bezwaar tegen de te hoge WOZ-waarde.

Tip 3: Schakel een deskundige in

Als je er zelf niet uitkomt, kun je een deskundige inschakelen om de WOZ-waarde te laten beoordelen. Mocht je van plan zijn om een taxatierapport op te laten maken, is het belangrijk te weten dat het bepalen van de WOZ-waarde ook het taxatiedoel moet zijn. Gebruik je het taxatierapport van je financiering voor het bewijzen van een te hoge WOZ-waarde, dan zal dit bezwaar wordt afgewezen omdat het taxatierapport niet het betreffende doel beoogt. Het taxatierapport kan worden opgemaakt door een woning- of WOZ-taxateur met de juiste waardepeildatum. Hou er wel rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

De gemeente onderzoekt of de WOZ-waarde wordt verlaagd

De gemeente onderzoekt je bezwaar en neemt een beslissing. Wordt je bezwaar gegrond verklaard, dan wordt de WOZ-waarde verlaagd. De gemeente stelt je hiervan schriftelijk op de hoogte. Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Het kan dus de moeite waard zijn om bezwaar te maken wanneer je denkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Echter is de WOZ-waarde niet van invloed voor het taxatierapport ten behoeve van je financiering.

Conclusie WOZ-waarde verlagen

In dit blogbericht heb ik uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Door deze tips te volgen, vergroot je de kans dat je bezwaar wordt gehonoreerd. Het kan dus de moeite waard zijn om bezwaar te maken wanneer je denkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Echter is de WOZ-waarde niet van invloed voor het taxatierapport ten behoeve van je financiering. Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen of het verlagen van de WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met mij op, ik help je graag!

Taxatie aanvragenGa terug naar het overzicht

VastgoedCert Provadie Register Taxateur NWWI